Pogoji poslovanja

1. Splošne informacije

Splošni pogoji te spletne trgovine, ki jo upravlja družba Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS, TIRS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje in veljajo za prodajo blaga, objavljenega na spletni strani prvicudez.si, spletni trgovini družbe Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo (v nadaljevanju: spletna trgovina PRVI ČUDEŽ).

Izraz stranka se v teh splošnih pogojih uporablja za vse fizične in pravne osebe, ki uporabljajo spletno stran spletne trgovine PRVI ČUDEŽ, na njej opravljajo naročila in s slednjo stopajo v pogodbeno razmerje z uporabo spletne trgovine na spletni strani prvicudez.si.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve uporabnika šteje datum, ko spletna trgovina PRVI ČUZDEŽ odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Spletna trgovina PRVI ČUZDEŽ obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

2. Splošni pogoji poslovanja

Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med spletno trgovino PRVI ČUDEŽ in stranko. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev spletna trgovina PRVI ČUDEŽ izrecno izključi v pisni obliki.

Predmetni splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni povezavi: https://www.prvicudez.si/pogoji-poslovanja/

Predmetni splošni pogoji poslovanja predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in spletno trgovino PRVI ČUDEŽ. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini PRVI ČUDEŽ.

3. Sprememba splošnih pogojev poslovanja

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev poslovanja, postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://www.prvicudez.si/ in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja.

4. Splošne določbe

Stranka je dolžna spletno trgovino PRVI ČUDEŽ obvestiti o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani spletne trgovine PRVI ČUDEŽ https://www.prvicudez.si/

Spletno trgovino PRVI ČUDEŽ zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

Že uporabljeni izdelki ali razstavni eksponati, ki se prodajajo v spletni trgovini PRVI ČUDEŽ, so kot taki tudi označeni, vključno z morebitnim popustom iz tega naslova. S podajo naročila stranka potrjuje, da je bil z navedenimi lastnostmi blaga seznanjen in to tudi sprejema. V takih primerih spletna trgovina PRVI ČUDEŽ ne jamči dostave v originalni embalaži, pač pa v primerni embalaži.

5. Cene

Cene prikazane na spletnem naslovu spletne trgovine PRVI ČUDEŽ se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka.

6. Naročanje blaga (potek nakupa)

Ponudba spletne trgovine PRVI ČUDEŽ, se zaradi narave poslovanja spreminja hitro in pogosto. Ob registraciji v sistem Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo, stranka pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo stranko nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

Nakup v spletni trgovini PRVI ČUDEŽ je mogoč tudi brez registracije, saj lahko stranka uporabi način »Hiter nakup«.

Ko stranka izbere želeni izdelek, ga prenese v voziček s klikom na gumb »Dodaj v voziček«. Ko je artikel v vozičku, sistem izpiše celoten strošek nakupa, skupaj s stroški dostave in ponudi 2 možnosti:

  • Zaključek nakupa, s klikom na gumb »Na blagajno«;
  • Nadaljevanje nakupa, s klikom na gumb »Nadaljuj z nakupom«.

Po kliku na gumb »Voziček« sistem izpiše povzetek oz. vsebino nakupovalnega vozička. Na tej točki lahko stranka spreminja količino artiklov, ki jih želi kupiti ali jih izbriše iz nakupovalnega vozička. V tej rubriki lahko stranka uveljavlja tudi veljavne kupone in sicer z vpisom kode, ki jo najde na samem kuponu.

S klikom na gumb »Na blagajno«, stranka nadaljuje z nakupom. Sistem stranko vpraša za naslov dostave in naslov plačila, ponudi pa ji tudi možnost spremembe naslova za dostavo in plačilo. S klikom na gumb »Na blagajno«, sistem stranko vodi do naslednjega koraka »Dostava«, kjer ponudi na izbiro 2 možnosti:

  • Osebni prevzem, ki je brezplačen;
  • Dostava preko hitre pošte, ki jo zagotavlja GLS, po ceniku objavljenem na naši spletni strani, pod rubriko »Dostava«.

Na tem koraku je za nadaljevanje nakupa potrebno prebrati tudi »Splošne pogoje poslovanja« in v kolikor jih stranka sprejme, mora odkljukati kvadratek, da soglaša s temi splošnimi pogoji poslovanja.

S klikom na gumb »Na blagajno« sistem stranko vodi do zadnjega koraka, kjer izbere način plačila:

  • Nakazilo preko bančnega računa;
  • Plačilo preko Pay Pal računa ali plačilo s kreditno kartico;
  • Plačilo s kreditno / debetno kartico.

Če stranka naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko spletna trgovina PRVI ČUDEŽ naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave, pokliče stranko na njeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila, spletna trgovina PRVI ČUDEŽ obvesti stranko po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Kupoprodajna pogodba med stranko in spletno trgovino PRVI ČUDEŽ je za naročene artikle na tej točki sklenjena.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti stranko.

7. Plačilne metode

Spletna trgovina  PRVI ČUDEŽ strankam omogoča naslednje načine plačila:

  • Plačilo po predračunu na poslovni račun spletne trgovine PRVI ČUDEŽ, odprt pri NLB d.d.. Stranka po e-pošti prejme predračun, pri čemer rok plačila predračuna znaša pet (5) delovnih dni od prejema predračuna. Pravočasno plačilo predračuna je bistvena sestavina pogodbe. V kolikor predračun do izteka roka ni plačan, se šteje, da je pogodba razvezana. V tem primeru spletna trgovina PRVI ČUDEŽ ne jamči več za dobavljivost oz. razpoložljivost naročenih artiklov ter je prosta vseh obveznosti iz naslova konkretnega naročila;
  • Plačilo s plačilnimi karticami poteka preko plačilnega sistema Stripe, ki je v lasti podjetja Stripe. Podatki o karticah se ne shranjujejo v podjetju. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, Visa Electron in Maestro (če vaša Maestro kartica to omogoča – preverite pri banki);
  • Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema.

Kupoprodajna pogodba med spletno trgovino PRVI ČUDEŽ in stranko je sklenjena v trenutku, ko spletna trgovina PRVI ČUDEŽ potrdi prejeto naročilo, stranka pa prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno.

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo spletna trgovina PRVI ČUDEŽ uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

8. Kuponi in promocijske kode

Kupon spletne trgovine PRVI ČUDEŽ ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora stranka doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko stranka v polju za kupone navede edinstveno osemmestno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “potrdi kupon”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga stranka želi oddati.

V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.

Promocijska koda spletne trgovine PRVI ČUDEŽ omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih spletne trgovine PRVI ČUDEŽ in na drugih medijskih nosilcih. Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

Stranka lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, stranka pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

9. Dostava

Cena dostave znaša 3,19 EUR. Za vsa naročila nad 99,00 EUR pa je dostava brezplačna. Blago kupljeno v spletni trgovini PRVI ČUDEŽ, bo dostavljeno kamorkoli v Slovenijo po navedeni ceni.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je družba GLS, vendar si spletna trgovina PRVI ČUDEŽ pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ se zavezuje, da bo blago dostavljeno oziroma storitev opravljena v obljubljenem času.

Stranka bo naročeno blago dobila na naslov, ki ga bo navedla v naročilu (dom, služba ali tretja oseba – v primeru dostave blaga tretji osebi, bo pri tretji osebi preverjena verodostojnost za prevzem blaga). Oseba, ki bo blago prevzela, mora pokazati ustrezen dokument (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje). Prejemnik s podpisom potrdi prevzem blaga.

Dobavni rok v Sloveniji za artikle na zalogi je običajno 2-4 delovnih dni. Za ostale izdelke je rok dobave odvisen od razpoložljivosti pri dobaviteljih in se je pred oddajo naročila o njem potrebno pozanimati po elektronski pošti.

10. Prevzem blaga

Stranka je dolžna prevzeti naročeno blago najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva spletne trgovine PRVI ČUDEŽ

V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

11. Izstavljanje računov

Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

Stranka se s potrditvijo naročila strinja, da se račun pošlje po e-pošti.

12. Lastništvo

Če v pogodbi med spletno trgovino PRVI ČUDEŽ in stranko ni dogovorjeno drugače, si spletna trgovina PRVI ČUDEŽ pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

13. Poslovna skrivnost

Pogodbe, sklenjene med spletno trgovino PRVI ČUDEŽ in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih spletna trgovina PRVI ČUDEŽ posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti spletne trgovine PRVI ČUDEŽ ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

14. Odstop od nakupa in vračilo blaga

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka naročeno blago, kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez razloga vrne. Stranka mora spletno trgovino PRVI ČUDEŽ v 14 dneh po prejemu blaga na e-mail naslov info@prvicudez.si ali na Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo, Slovenija obvestiti o odstopu od pogodbe. Stranka mora po oddanem obvestilu, da odstopa od pogodbe blago vrniti v nadaljnjih 30 dneh.

Naslov za vračilo blaga je: Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo

Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Stroške, ki nastanejo zaradi vračila blaga krije stranka.

Stranka lahko ob vračilu zahteva vrnitev kupnine, ki ji jo spletna trgovina PRVI ČUDEŽ vrne z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ strankam omogoča tudi zamenjavo artikla.Če je prišlo do poškodbe blaga med prevozom (zunanjost pošiljke), potem nemudoma reklamirajte pošiljko kurirju. Kurir bo na licu mesta sestavil reklamacijski zapisnik o poškodbi pošiljke. V primeru skritih poškodb pošiljke pa je prejemnik dolžan pisno obvestiti dostavno službo v reklamacijskem roku 7 dni, šteto od dneva prejema pošiljke dalje s pogojem, da predhodno z nami skupno ugotovi, da je poškodba po našem mnenju nastala izključno v času, ko je bila pošiljka v posesti dostave.

15. Veljavnost v razmerju do tujcev

Ti splošni pogoji veljajo ne glede na statutarni ali dejanski sedež stranke in ne glede na njegovo dejansko sposobnost razumevanja jezika, v katerem so ti splošni pogoji sestavljeni. Pod pogoji potrošniške zakonodaje lahko stranka zahteva sklenitev pogodbe na podlagi teh splošnih pogojev tudi v drugem jeziku.

11. Oglaševanje

Objave ponudnika predstavljajo prikaz osnovnih pogojev nakupa, razen če je izrecno določeno drugače v objavi.

Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo jamči za karakteristike blaga, ki so kot take navedene na spletnem mestu prvicudez.si. Zaradi tehničnih lastnosti izdelkov, so možna malenkostna odstopanja od dejanskega videza izdelka.

V namene oglaševanja uporablja prvicudez.si tudi storitev Google Adwords Remarketing. To je storitev podjetja Google za uporabo remarketinga in vedenjsko ciljnega oglaševanja. Storitev uporabljamo z namenom oglaševanja na Google Search and Display omrežju za stranke, ki so že obiskale spletno stran prvicudez.si. Od te storitve se lahko odjavite v Google’s Ads nastavitvah, ki se nahajajo v vašem Google profilu.

Kupec se strinja, da ga ponudnik preko elektronske pošte in/ali SMS sporočil občasno lahko obvešča o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova in telefonske številke kupca ne bo posredoval tretji osebi, razen partnerski oglaševalski agenciji, ki pa pridobljenih podatkov ne bo predelovala ali posredovala nikamor drugam, in jih bo uporabljala samo za namene oglaševanja. Oglaševalska agencija deluje v skladu s pogoji poslovanja podjetja Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo Kupec se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic ali SMS sporočil.

16. Omejitev odgovornosti

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo spletna trgovina PRVI ČUDEŽ stranki omogočila odstop od nakupa, hkrati pa ji bo ponudila drugačno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si spletna trgovina PRVI ČUDEŽ pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo spletna trgovina PRVI ČUDEŽ nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani spletne trgovine PRVI ČUDEŽ na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost stranke ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani spletne trgovine PRVI ČUDEŽ nemudoma obveščena.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

17. Odstop od pogodbe s strani spletne trgovine PRVI ČUDEŽ

V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima spletna trgovina PRVI ČUDEŽ pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru spletna trgovina PRVI ČUDEŽ na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

Prav tako ima spletna trgovina PRVI ČUDEŽ pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni fizična oseba in postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje spletni trgovini PRVI ČUDEŽ neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

18. Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med spletno trgovino PRVI ČUDEŽ in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma.

Skladno z zakonsko ureditvijo spletna trgovina PRVI ČUDEŽ ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga stranka lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prav tako se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, stranka lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbo stranka odda prek e-poštnega naslova info@prvicudez.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Spletna trgovina PRVI ČUDEŽ bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila stranki, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Ti splošni pogoji spletne so veljavni od 01.01.2021 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih pogojev poslovanja družbe Rok Brišnik s.p., Verpete 1C, 3213 Frankolovo.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!